Styreleder
Cathrine Karlsen

Styremedlemmer
Elise Karita Halvorsrød
Øyvind Magerøy
Runar Nordli-Olsen
Kristian Birkan
Maria Rognerud (næring)

Varamedlemmer
Raymond David Henriksen
Torben Gjertsen


Kontakt styret

Bruk skjemaet på denne siden dersom du har spørsmål eller saker til styret. Spørsmål vil bli besvart så fort vi har anledning og saker blir behandlet på neste mulige styremøte.